Woensdag 11 mei

00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Visit of the Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities ( DSCFC)

Werkbezoek
Riga, Latvia & Tallinn, Estonia  (besloten)
09:00 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR) & Committee on Democracy and Security (CDS)

Werkbezoek
Den Haag  (besloten)
10:00 - 11:30 uur

Buitenlandse Zaken

Voorbereidende activiteiten voor werkbezoek Moldavië

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Politie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 16:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Circulaire economie

Commissiedebat
Troelstrazaal
10:00 - 15:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Commissiedebat
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Delegatie parlementariërs uit Kameroen

Gesprek
Klompézaal  (besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Staat van het Onderwijs 2022 met beleidsreactie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
10:00 - 15:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Arbeidsmarktbeleid in de zorg (datum gewijzigd; 6 juli 2022)

Commissiedebat
11:15 - 12:45 uur

Financiën

Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Technische briefing
Klompézaal
11:15 - 13:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Europese Chips Act

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 13:00 uur

Buitenlandse Zaken

Uitvoering van en het toezicht op sancties tegen Rusland

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek van het lid Maatoug (GroenLinks) om een schriftelijk overleg over voorgenomen indexaties van het minimumloon

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

21e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
13:00 - 13:45 uur

Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken van de Riigikogu (parlement van Estland)

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:00 - 13:30 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36078)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Fiche: Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Faciliteren van seksualiteit en intimiteit voor mensen met een beperking: een inventarisatie van de ondersteuningsmogelijkheden in Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Jaarwisseling (verplaatst naar 12 mei 2022)

Commissiedebat
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Auteursrecht (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
14:30 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Toerisme

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal
14:30 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
15:30 - 16:30 uur

Buitenlandse Zaken

Minister President Armenië

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)
16:00 - 18:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven

Commissiedebat
Klompézaal
tot 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek schriftelijk overleg over deelname aan Global Compact on Migration (GCM)

E-mailprocedure
(besloten)
tot 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek aan leden naar aanleiding van situatie Ter Apel

E-mailprocedure
(besloten)
18:00 - 21:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerk

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen