Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 mei 2022
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Reactie op moties inzake sensitivity mapping en bufferzones Caribisch Nederland (Kamerstuk 35925-IV-50 en Kamerstuk 35925-IV-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluitvorming Rijksministerraad 25 maart 2022 inzake liquiditeitssteun tweede kwartaal 2022 en verder en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten inzake liquiditeitssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief Eerste Kamer inzake verzoek technische briefing over het voorstel van rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Staten van Aruba, AVP-fractie over het Koninkrijk breed beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport "Evaluatie van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluitvorming Rijksministerraad 8 april inzake Evaluatie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging informeren Kamer voor het meireces over de invoering van de dubbele kinderbijslag

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toelichting werkgroep versterking functies Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brief van het lid Kamminga inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brieven regering met volgcommissie KR 9 februari tot 9 mei 2022

 15. 15

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2022Z06943 Aan MP en stas BZK- afschrift noodkreet SFZ Curacao d.d. 7-04-2022
  2. 2022Z06942 Aan stas BZK- Procesbrief democratische aspecten coalitieakkoord d.d. 7-04-2022
  3. 2022Z04720 Aan stas. BZK - Afschrift vragen BAPS aan staatssecretaris m.b.t. stimuleren ondernemingsklimaat Sint Maarten d.d. 11-03-2022
  4. 2022Z04719 Aan stas. BZK - Afschrift vragen antwoord op open brief Staten van Curaçao d.d. 11-03-2022
  5. 2022Z02709 Aan stas. Financiën - Afschrift brief Openbaar Lichaam St. Eustatius aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. doorgevoerde wijziging van Wet inkomstenbelasting BES d.d. 10-02-2022
  6. 2022Z01160 Aan stas BZK - Rappel Reactie m.b.t. koppeling DigiD aan ID-kaart voor Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland d.d. 25-01-2022 =>besluit: tweede rappel sturen
  7. 2022Z00087 Aan min. J&V - Verkenning harmonisering softdrugs beleid en regelgeving d.d. 14-12-2021
  8. 2021Z14199 Aan stas KR - Koppeling DigiD aan ID-kaart voor Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland d.d. 22-07-2021 
 16. 16

  Activiteiten commissie

  • vr 20-05-2022 12:00-12:00 Inbreng verslag (Wetvoorstel) Rijkswet Aruba financieel toezicht
  • vr 20-05-2022 12:00-12:00 Inbreng verslag (Wetvoorstel) Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling
  • wo 08-06-2022 13.00-13.30 Procedurevergadering
  • di 14-06-2022 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • do 23-06-2022 14:00-15:00 Gesprek Eilandraad Saba
  • do 30-06-2022 15:00-18:00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2021
  • wo 06-07-2022 13.00-13.30 Procedurevergadering