Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. KR d.d. 11 mei 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. KR d.d. 11 mei 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
14
Stafnotitie - Wetgevingsrapport Rijkswet COHO
15
Stafnotitie - Wetgevingsrapport Rijkswet Aruba financieel toezicht
16
Brieven regering met volgcommissie KR 9 februari tot 9 mei 2022
17
Stafnotitie - Inzet wetenschappelijk factsheet art 73 VN Handvest niet zelfbestuurde gebieden
18
Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

Details

 1. 2022Z06943 Aan MP en stas BZK- afschrift noodkreet SFZ Curacao d.d. 7-04-2022
 2. 2022Z06942 Aan stas BZK- Procesbrief democratische aspecten coalitieakkoord d.d. 7-04-2022
 3. 2022Z04720 Aan stas. BZK - Afschrift vragen BAPS aan staatssecretaris m.b.t. stimuleren ondernemingsklimaat Sint Maarten d.d. 11-03-2022
 4. 2022Z04719 Aan stas. BZK - Afschrift vragen antwoord op open brief Staten van Curaçao d.d. 11-03-2022
 5. 2022Z02709 Aan stas. Financiën - Afschrift brief Openbaar Lichaam St. Eustatius aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. doorgevoerde wijziging van Wet inkomstenbelasting BES d.d. 10-02-2022
 6. 2022Z01160 Aan stas BZK - Rappel Reactie m.b.t. koppeling DigiD aan ID-kaart voor Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland d.d. 25-01-2022 =>besluit: tweede rappel sturen
 7. 2022Z00087 Aan min. J&V - Verkenning harmonisering softdrugs beleid en regelgeving d.d. 14-12-2021
 8. 2021Z14199 Aan stas KR - Koppeling DigiD aan ID-kaart voor Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland d.d. 22-07-2021 
19
Activiteiten commissie

Details

 • vr 20-05-2022 12:00-12:00 Inbreng verslag (Wetvoorstel) Rijkswet Aruba financieel toezicht
 • vr 20-05-2022 12:00-12:00 Inbreng verslag (Wetvoorstel) Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling
 • wo 08-06-2022 13.00-13.30 Procedurevergadering
 • di 14-06-2022 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • do 23-06-2022 14:00-15:00 Gesprek Eilandraad Saba
 • do 30-06-2022 15:00-18:00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2021
 • wo 06-07-2022 13.00-13.30 Procedurevergadering