Rondetafelgesprek : Vuurwerk

De vergadering is geweest

11 mei 2022
18:00 - 21:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De volgende leden hebben zich aangemeld: Haverkort (VVD), Van der Molen (CDA), Kröger (GL), Van Esch (PvdD) en Van der Plas (BBB)

Bijlage

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Vuurwerk

  Naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand voor het invoeren van een vuurwerkverbod voor consumenten (35 386) bestaan bij de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat nog een aantal vragen. De commissie heeft daarom besloten een rondetafelgesprek te organiseren en verschillende partijen te vragen op deze wet te reflecteren.
  In blok 1 wordt ingegaan op de afgelopen jaarwisselingen. Hoe zijn deze verlopen, hoe kijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan tegen de kabinetsbesluiten aangaande het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en hoe verhoudt zich dat tot de vuurwerkverboden in het kader van de coronamaatregelen.
  Blok 2 staat in het teken van de spanning tussen de aanwezigheid van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en de openbare orde en veiligheid. Op welke manier is vuurwerk onderdeel van incidenten en over wat voor vuurwerk hebben we het dan.
  In blok 3 komt de vuurwerkbranche aan het woord.
 2. 2

  Lijst van genodigden*

   
  Blok 1: Maatschappij (18.00-19.00 uur)
  De heer Dijsselbloem, Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid
  Veiligheidsberaad, de heer Bruls - verhinderd
  De heer De Faber, Oogarts
  Mevrouw Von Jessen, Dierenbescherming
   
  Blok 2: Openbare orde en veiligheid (19.00-20.00 uur)
  De heer De Meij, Directeur Operaties Politie
  De heer Kooijker, Vuurwerkexpert Landelijke Eenheid Politie
  De heer De Rijck, Landelijk coördinerend milieuofficier van justitie
  De heer Dokter, Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
  De heer Baden, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
   
  Blok 3: Vuurwerkbranche (20.00-21.00 uur)
  De heer Groeneveld, Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland
  De heer Peters, Voorzitter HVLH (Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond)
  De heer De Koster, Voorzitter Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland
  De heer Kohler, voorzitter Vuurwerkcheck
  De heer Pronk, SVNC (Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk)

  * Eventuele wijzigingen in het programma worden aangegeven op de website
  van de Tweede Kamer.
 3. 3

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Position paper J. de Faber t.b.v. rondetafelgesprek Vuurwerk d.d. 11 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data