Commissiedebat : GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

De vergadering is geweest

11 mei 2022
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten in eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport
 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • D. de Neef (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • M. Agema (PVV)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  GGZ

 2. 2

  Reactie op toezeggingen uit commissiedebat ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Monitor Vektis niet-gecontracteerde ggz 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie om een juridische analyse openstelling Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie over toezending reactie op het rapport van de Gezondheidsraad "Mentale gevolgen van de coronapandemie: een eerste inventarisatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken wachttijden GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afsluitbrief Parnassia februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport 'Verkenning afrekening eigen risico ggz'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Berichten over (voorgenomen) sluitingen en financiële positie van ggz-aanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken wachttijden GGZ (Kamerstuk 25424-602)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Evaluatierapport 'Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Maatschappelijke opvang

 13. 13

  Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel invoering woonplaatsbeginsel per 1 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken over de doordecentralisatie van beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Suïcidepreventie