Commissiedebat : Circulaire economie

De vergadering is geweest

11 mei 2022
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 7 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • M. Goudzwaard (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoek e-commerce en retourzendingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken statiegeldsysteem voor blikjes

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang strategische aanpak batterijen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatierapport Milieu Centraal en rapport duurzaamheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  PBL Voortgangsbericht 2022 en Rode Draden Notitie van het Versnellingshuis Nederland Circulair!

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Metalen Verpakkingen Nederland (MVN) inzake drankblikjes met statiegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Quickscan naar de mogelijkheden tot bredere optimalisatie van ketensamenwerking en het voorkomen van weglekeffecten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Recycling Netwerk Benelux met betrekking tot de handhaafbaarheid van de 90% inzameldoelstelling in de statiegeldregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof - Huishoudelijk Afval 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Integrale benadering van transities en maatschappelijke opgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over twee brieven van de Plastic Soup Foundation over prioriteiten voor plastic beleid en over een ambitieuze Europese inzet voor de aanpak van vervuiling door microplastics

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tweede halfjaarlijkse rapportage van RWS betreffende de monitoring van plastic flessen en blikjes in het zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Monitor Plastic Pact NL 2020 en recente plastic gerelateerde onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorhang Ontwerp-Verzamelregeling wijziging bestaande UPV's

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerpbesluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleid uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpak sigarettenfilters

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Producten beoordeling afvalstof of product en experimenteren voor de circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tweede voortgangsrapportage beleidsprogramma circulair textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief Plastic Soup Foundation met betrekking tot rapport 'Plastic-the hidden beauty ingredient'

  Te behandelen:

  Loading data