Commissievergaderingen

Woensdag 22 juni 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2022

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep Achterstallig onderhoud Infrastructuur

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (is verplaatst naar 29 juni 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds [ANNULERING, WORDT OMGEZET IN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG]

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:30 - 13:00 uur

Economische missies en bezoeken

Commissiedebat
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:30 - 14:30 uur

Energieraad

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Toeslagen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn)

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Arbitrage, mediation en herstelrecht

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Externe veiligheid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouder-opvang en het loslaten van de koppeling gewerkt (31322-447)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

NAVO verplaatst naar 23 juni

Commissiedebat
(verplaatst)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

OVSE PA - Webinar Call for Action – Helsinki +50 meeting onthe role of the OSCE in addressing the war in Ukraineand its consequences

Vergadering
On-line (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld; dit tijdsblok wordt gebruikt voor een commissiedebat Regiodeals)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 23:59 uur

België

Werkbezoek
Brussel

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Regiodeals

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Presentatie rapporteurs jaarverslag VWS

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Fatca

Commissiedebat
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Staatsdeelnemingen

Commissiedebat
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 21:00 uur

Slotwet en Jaarverslag

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:30 - 22:30 uur

Klimaat en energie (algemeen)

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal