Commissiedebat : Energieraad

De vergadering is geweest

22 juni 2022
10:30 - 14:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand de Energieraad op 27 juni 2022 dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de regeling van werkzaamheden op dinsdag 21 juni 2022. 

Spreektijd per fractie is vastgesteld op maximaal 5 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.A.A. Jetten
  minister voor Klimaat en Energie

Deelnemers

 • C. Teunissen (PvdD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.M. Boucke (D66)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de formele Energieraad van 27 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Informele Energieraad 21-22 januari 2022 (Kamerstuk 21501-33-903)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de informele Energieraad van 21 en 22 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Verordening methaanemissies in de energiesector

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van de extra ingelaste Energieraad van 2 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brief aan de Europese Commissie inzake het besluit om geen bezwaar te maken tegen het voorstel om aardgas en kernenergie op te nemen in de taxonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het verloop van de onderhandelingen over ‘Fit-for-55’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inzet bij de internationale conferentie over het Energy Charter Treaty (ECT) op 24 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data