Commissievergaderingen

Donderdag 31 maart 2022

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 3 April 2022 presidential and early parliamentary elections in Serbia

Werkbezoek
Servië (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 3 April 2022 parliamentary elections in Hungary

Werkbezoek
Hongarije (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Slachtofferbeleid (verplaatst naar 1 juni 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:30 - 13:15 uur

Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)

Rondetafelgesprek
Max van der Stoelzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:45 - 11:30 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Wetenschappelijke Curriculumcommissie

Technische briefing
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (verzet naar 7 april 2022)

Procedurevergadering
(verplaatst)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon - 36037

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering hybride verplaatst naar 30 maart

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 13:30 uur

SPOED E-MAILPROCEDURE Verzoek van het lid Piri (PvdA) inzake stukken voor het Afghanistan debat (reactie voor 13.30 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Gesprek eindevaluatie convenant Duurzame Kleding en Textiel (Geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Stikstofproblematiek VERPLAATST naar wo 6 april 2022

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten (36034)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit (36028)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail (hybride)

Technische briefing
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Staat van de volkshuisvesting (wordt samengevoegd met het commissiedebat Woningbouwopgave d.d. 12 april 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

NAVO (dit debat is omgezet in schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Kröger om een kabinetsreactie over de plannen van Duitsland rondom energieveiligheid te vragen

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - EUZA - Verzoek minister Buitenlandse Zaken tot omzetten CD RAZ d.d. 12 april in SO (svp reactie voor vanmiddag 16.00)

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Second opinion factsheet toekomst verduurzaming luchtvaart - tot nader order uitgesteld

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 19:00 uur

Onderhandelingen belastingverdragen

Technische briefing
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 23:00 uur

Klimaat en energie (algemeen) (VERPLAATST NAAR 20 APRIL 2022 )

Commissiedebat
(verplaatst)