Commissiedebat

Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo

Commissiedebat: "Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 maart 2022, over Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie commissiedebat Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo - 31 maart 2022, 13.00 - 18.00 uur; agendapunten toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Dementiezorg
4
Langer Thuis
17
Palliatieve zorg
20
PGB
27
Wijkverpleging
36
Wmo
38
Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeente Peel en Maas, Stichting Kernkracht Peel en Maas en Platform Belangenbehartigers om aandacht voor belemmering burgerinitiatief door beperkingen in wet- en regelgeving sociaal domein

Te behandelen: