Commissievergaderingen

Vrijdag 19 juni 2020

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transition and development (ESCTD) & Sub-committee on Technology Trends and Security (STCTTS) (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Turkey (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Benelux Parlement - Plenair

Werkbezoek
Luxemburg (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek aanbieden Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek petitieaanbieding 23 juni 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Informele videoconferentie van Onderwijsministers op 23 juni (blanco verslag)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een behandelvoorbehoud te maken bij het 'EU4Health-programma'

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 10:15 - 12:30 uur

OVSE PA - Web-Conference UK House of Lords on Protecting unaccompanied child refugees: enabling relocations and preventing human trafficking

Vergadering
Microsoft Teams (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Benelux Parlement - Plenaire sessie per videoverbinding

Werkbezoek
Kudo (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Seksueel misbruik door pro-anorexia coaches

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek aanmelding en behandeling voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35406)

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

NAVO PA - Webinar the global economic crisis and the international response

Vergadering
videoconference on the Kudo platform (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van der Staaij (SGP) om een schriftelijk overleg over de voorhangbrief subsidieregeling abortusklinieken

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Procedure inzake wetsvoorstel Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 op het terrein van ministeries OCW, J&V, I&W, en VWS

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek aanbieding petitie bewonersgroepen gaswinning 'kleine velden' (nieuwe datum)

E-mailprocedure
(besloten)