E-mailprocedure : Verzoek aanbieden Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens

De vergadering is geweest

19 juni 2020
10:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 22 juni 2020 13:33
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek aanbieden Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties wordt het verzoek niet door een meerderheid gesteund. In overleg met de AP zal worden bekeken of een digitale aanbieding kan worden georganiseerd.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek tot het fysiek aanbieden van het Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens door de drie bestuursleden van de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien uw commissie instemt met dit verzoek telt deze commissieactiviteit mee in de maximaal zeven vastgestelde commissieactiviteiten voor het zomerreces. Uw commissie heeft op dit moment vijf van de zeven mogelijke commissieactiviteiten gepland.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 19 juni, om 10.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

I www.tweedekamer.nl

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek aanbieden Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens

    Te behandelen:

    Loading data
  2. 2

    Verzoek AP tot aanbieding jaarverslag 2019