19
jun
Besloten debat
19 juni 2020 10:00
E-mailprocedure

Verzoek aanbieden Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens

E-mailprocedure: "Verzoek aanbieden Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 22 juni 2020 13:33
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek aanbieden Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties wordt het verzoek niet door een meerderheid gesteund. In overleg met de AP zal worden bekeken of een digitale aanbieding kan worden georganiseerd.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek tot het fysiek aanbieden van het Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens door de drie bestuursleden van de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien uw commissie instemt met dit verzoek telt deze commissieactiviteit mee in de maximaal zeven vastgestelde commissieactiviteiten voor het zomerreces. Uw commissie heeft op dit moment vijf van de zeven mogelijke commissieactiviteiten gepland.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 19 juni, om 10.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

I www.tweedekamer.nl

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek aanbieden Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens op 19 juni 2020

Agendapunten

2
Verzoek AP tot aanbieding jaarverslag 2019