E-mailprocedure : Verzoek aanbieding petitie bewonersgroepen gaswinning 'kleine velden' (nieuwe datum)

De vergadering is geweest

19 juni 2020
16:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de ontvangen reacties, ontvangt u hierbij een nieuw datumvoorstel voor de onderstaande petitie-aanbieding gaswinning in kleine velden.
 
De digitale petitie-aanbieding kan plaatsvinden op woensdag 24 juni 2020 van 9.00 tot 9.15 uur. Zowel de leden van de commissie als de petitie-aanbieders zullen dan digitaal deelnemen via Pexip.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk vandaag, vrijdag 19 juni 2020 om 16.00 uur, te laten weten of u instemt met het verzoek en zult deelnemen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst*.


*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 
--------------------------

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Namens meerdere bewonersgroepen is het onderstaande verzoek ontvangen om voorafgaand aan het algemeen overleg mijnbouw/Groningen op 24 juni 2020 een petitie aan de commissie aan te bieden ten aanzien van de gaswinning in kleine velden.
 
Deze digitale petitie-aanbieding kan plaatsvinden op maandag 22 juni 2020 van 13.00 tot 13.15 uur. Zowel de leden van de commissie als de petitie-aanbieders zullen dan digitaal deelnemen via Pexip.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk vrijdag 19 juni 2020 om 14.00 uur te laten weten of u instemt met het verzoek en zult deelnemen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst*.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek aanbieding petitie bewonersgroepen gaswinning 'kleine velden'

    Te behandelen:

    Loading data