E-mailprocedure : Verzoek aanmelding en behandeling voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35406)

De vergadering is geweest

19 juni 2020
15:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 15:27
Aan: GC-Commissie-J&V
CC: Doorn van P.
Onderwerp: J&V: UITKOMST emailprocedure aanmelding en behandeling voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35406)

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek niet wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 11:59
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: emailprocedure aanmelding en behandeling voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35406)

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Markuszower (PVV) tot het aanmelden voor plenaire behandeling van het voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers) (35406) en het gelijktijdig plenair behandelen van dit voorstel met het voorstel Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476), op dit moment in het conceptschema ingepland op woensdag 24 juni om 20.30 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk vandaag om 15.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
Hilde Schoor
Adjunct-griffier

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek aanmelding en behandeling voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35406)

    Te behandelen:

    Loading data