E-mailprocedure : Verzoek petitieaanbieding 23 juni 2020

De vergadering is geweest

19 juni 2020
10:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 22 juni 2020 09:13
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek petitieaanbieding 23 juni 2020
Urgentie: Hoog

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek tot het aanbieden van een petitie. Gelet op de genoemde aandachtspunten (Veiligheidsregio’s en de draf- en rensport) wordt u voorgesteld de commissie LNV als volgcommissie uit te nodigen.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 19 juni, om 10.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek petitieaanbieding 23 juni 2020

    Te behandelen:

    Loading data
  2. 2

    Verzoek Publieke Zaken, namens SNDR, tot aanbieding petitie m.b.t. noodverordening d.d. 23 juni 2020