Commissievergaderingen

Donderdag 11 december 2014

tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering van de tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Dierziekten en antibioticagebruik is verplaatst naar 10 december 2014

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Dierziekten en antibioticagebruik - algemeen overleg vangt een half uur eerder aan

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Passend onderwijs

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Aanbieding eerste rapportage subsidieregeling praktijkleren

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Besloten technische briefing inzake vervanging van het theoretisch solvabiliteitscriterium door Solvency II rapportages; uitkomsten stresstest voor verzekeraars (EIOPA-stresstest)

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Gesprek met Nederlandse ambassadeur dhr. Van den Dool inzake het Lets EU-Voorzitterschap

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 18:00 uur

Voortgang decentralisatie zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Binnenvaart en bruine vloot

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Gesprek met de nieuwe Eurocommissaris van landbouw, dhr. Phil Hogan

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering (geannuleerd)

Procedurevergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

RBZ - Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos (TK 31475-19)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34059)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke willekeurige afschrijving schepen en het tonnageregime

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende regels over het financieel beheer van de politie (Besluit financieel beheer politie) en het ontwerpbesluit houdende regels over het beheer van de politie (Besluit beheer politie) (29628-488)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Bankieren: duurzaam, dienstbaar en divers (Verplaatst naar 10 december 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoek vergelijking opleidingen GGZ beroepen - 29282-209

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen - 33703

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Besluit huurprijzen woonruimte inzake Woningwaarderingstelsel (AO is verplaatst naar 17/12 i.v.m. samenloop met een plenaire activiteit).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Kinderrechten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Wapenexportbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Nahang wijziging Besluit gebruik meststoffen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Benchmark MBO

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Kinderrechten

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Wapenexportbeleid vervroegd naar 15.30 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Vervanging F-16

Algemeen overleg
Thorbeckezaal