Commissievergaderingen

Woensdag 6 oktober 2010

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 09:45 - 11:45 uur

Visserij

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Eindrapport onderzoek pilotprojecten campussen

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Besloten technische briefing Belastingplan 2011 c.a.

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Informele Raad cultuur en audiovisueel

Inbreng schriftelijk overleg

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Nanotechnologie (verplaatst naar 7 oktober 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Arbeidsmarktbeleid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

EU-voorstel Richtlijn seizoenarbeiders COM(2010)379)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

IPCC (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Besloten gesprek met de IGK verplaatst naar 3 nov

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011 - 32500 XVII

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin 2009 - 32360-XVII-3

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag Jeugd en Gezin 2009 - 32360-XVII-4

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 12:45 - 15:45 uur

Rampenbestrijding en crisisbeheersing (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

JBZ-Raad d.d. 7 en 8 oktober 2010

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Gesprek met de Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek

Gesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

(Verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst

Algemeen overleg
Statenlokaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Jeugdwerkloosheid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

gesprek met dhr. Brammertz, hoofdaanklager van het Joegoslavië-Tribunaal

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen-32477

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 14:45 - 16:45 uur

OV-chipkaart

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (is verplaatst naar 7 oktober 2010, 14.00 uur - 18.00 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Gesprek met Eurocommissaris Füle (uitbreiding)

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 16:45 - 17:45 uur

Studenten OV-chipkaart

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 19:30 uur

IMF/Wereldbank

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Videogesprek met Nederlandse Europarlementariers over EU-Richtlijn Zwangerschapsverlof

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 19:15 - 20:15 uur

Experiment normen- en handhavingsstelsel Schiphol (2de termijn)

Algemeen overleg
Troelstrazaal