Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Informele Raad Brussel 7 en 8 oktober 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nog te ontvangen kabinetsstandpunt inzake Groenboek Creatieve Industrie

  De beleidsreactie blijkt de Kamer pas in de tweede helft van oktober te bereiken.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de Informele Onderwijs, Jeugd en Cultuur-Raad van 10 en 11 mei jl.

  Te behandelen:

  Loading data