Algemeen overleg : Jeugdwerkloosheid (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is geannuleerd

6 oktober 2010
13:30 - 15:30 uur

2e HERZIENE CONVOCATIE

(AO wordt tot nader order uitgesteld)

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • J.P.H. Donner
    minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • A. Rouvoet
    minister voor Jeugd en Gezin
  • J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
    staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap