Algemeen overleg : Rampenbestrijding en crisisbeheersing (wordt tot nader order uitgesteld)

De vergadering is geannuleerd

6 oktober 2010
12:45 - 15:45 uur
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

3e Herziene convocatie i.v.m. uitstel algemeen overleg (het AO wordt gevoerd met het nieuwe Kabinet)