Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen-32477

De vergadering is geweest

6 oktober 2010
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

    Te behandelen:

    Loading data