Algemeen overleg : JBZ-Raad d.d. 7 en 8 oktober 2010

De vergadering is geweest

6 oktober 2010
13:00 - 15:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.M.H. Hirsch Ballin
  minister van Justitie

Deelnemers

 • A.G. Schouw (D66)
 • C. Çörüz (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • P. de Krom (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 7-8 oktober 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Verordening tot wijziging eerdere verordening Frontex.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Richtlijn ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nederlandse inzet in Frontex gezamenlijke operatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 23 april 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Voorstel voor een richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling inzake een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa. Actieplan ter uitvoering van het Stockholm Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Raadsbesluit en verordening Echtscheiding (Rome III)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Europees Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3-4 juni 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezending evaluatierapport PNR-Overeenkomst 2007 EU - VS

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag Informele JBZ-Raad, 15-16 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche inzake richtlijn betreffende Europees onderzoeksbevel in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche Mededeling inzake het gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nederlandse inzet in gezamenlijke Frontex operatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Operationele voorschriften voor Frontexoperaties op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: verordening invoer, uitvoer en doorvoer van wapens

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche: richtlijn betreffende recht op informatie in strafprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: richtlijn verblijf van onderdanen van derde landen bij overplaatsing

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2010

  Te behandelen:

  Loading data