Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is geannuleerd

6 oktober 2010
10:00 - 13:00 uur

3e HERZIENE CONVOCATIE

(AO wordt tot nader order uitgesteld)

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • J.P.H. Donner
    minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid