Technische briefing : IPCC (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is geannuleerd

6 oktober 2010
11:00 - 12:00 uur
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gaat niet door

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Kabinetsreactie op rapporten over de werkwijze van het Intergovernmental Panel on Climate Change en inzet IPCC

    Te behandelen:

    Loading data