Commissievergaderingen

Woensdag 7 april 2010

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Rondetafelgesprek Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

RMO over adviesprogramma 'Sociale stabiliteit en maatschappelijke veerkracht'

Gesprek
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer Immigratie- en naturalisatiedienst (30240-17)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer Zorgleerlingen primair en voortgezet onderwijs (32338)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Arbeidstijdenwet i.v.m. de uitvoering van art. 19, tweede lid, van verordening 561/2006/EG

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer Integriteitszorg Rijk 2009 (32341)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer Functioneren Kustwacht Nederland (30060-10)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer Subsidieregelingen MEP en SDE (32340)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Statenlokaal

Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gevangeniswezen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verdrag Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting m.b.t. belastingen naar het inkomen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Re-integratie (verplaatst naar 8 april 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kapitaallasten cure en DOT

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Handvest Burgerschap (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal