Rondetafelgesprek : Rondetafelgesprek Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)

De vergadering is geweest

7 april 2010
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Financiën

Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)
Dit besluit bevat regels voor provisiebetaling en beloningstransparantie. Tevens bevat het een bonusverbod en moeten aanbieders die zonder tussenkomst van adviseurs hun eigen financiële producten verkopen meer informatie geven aan de klant over de dienstverlening die de consument van hen kan verwachten. Ook bevat de regeling regels voor kostentransparantie.

Bijlagen

Deelnemers

 • F.H.H. Weekers (VVD)
 • P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel (CDA)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • E. Irrgang (SP)
 • J.C.M. Sap (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Rondetafelgesprek over het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)

  Passage uit het voorstel van mw. Blanksma-van den Heuvel (CDA):

  Idealiter zou de rondetafel dus inzicht moeten bieden in:
  - De verschillende beloningsvormen die (na Bgfo) resteren, waaronder nog provisie;
  - Wat hiervan de voor- en nadelen zijn van de verschillende systemen zijn (verkeerde prikkels, kwaliteit dienstverlening, klant centraal etc.);
  - Waar partijen in de praktijk tegenaan lopen bij de transitie naar een Bgfo-proof verdienmodel;
  - Welke hiaten mogelijk resteren zodat deze kunnen worden meegenomen in de evaluatie (en Bgfo 3);
  - De werking en voordelen van het CAR model (geen dubbele geldstromen)
  - Wordt het kaf voldoende van het koren gescheiden?
  - Wat vindt men van de balansregel?
  - Hoe functioneert het toezicht?

 2. 2

  Opzet rondetafelgesprek

  Het rondetafelgesprek zal volgens onderstaand schema plaatsvinden:
   

  10.15 -11.00 uur. Wetenschappers
  - mw. mr. dr. R. M. Vriesendorp-Van Seumeren
  - prof. dr. J. Koelewijn
   

  11.00-12.30 uur. Koepelorganisaties/Belangenorganisaties
  - Federatie financiële intermediaire dienstverlening in Nederland (fidiN), mr. N.A. Mourits
  - Organisatie van Financiële dienstverleners (OvfD), dhr. K. Pauw
  - Adviseurs in financiële zekerheid (Adfiz), dhr. B.Veldhuis
  - Raad van de Effectenbranche (REB), mw. mr. M.E.A. Hiskes-Willemse
  - Verbond van Verzekeraars, mr. H. L. De Boer
  - Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), mr. drs. E.A. Feitsma
   

  12.30-13.30 uur. Lunch
   

  13.30- 15.00 uur. Marktpartijen
  - Hypotheek Visie, dhr. A.A.P.J. van den Bol
  - Brand New Day, dhr. T.C.V. Schaap
  - Hypotheekshop, dhr. R. Bavelaar RB
  - De Lind Groep, dhr. T.M. Peters
  - dhr. P. Blok, hypotheekadviseur
  - ASR Verzekeringen, mr. J.L.E.H.M. van der Schoot
  - Cardiff, dhr. C. de Jong
   

  15.00- 16.00 uur. Consumenten en Toezicht
  - Consumentenbond, mr. C.H.M. van Vredenburch
  - Nederlands Instituut voor budgetvoorlichting (NIBUD), mw. drs. G.J. Wilmink
  - Bureau Taal, drs. W. Visser
  - Autoriteit Financiële Markten (AFM), drs. W. van de Beek
  - Dutch Securities Institute (DSI) (naam volgt)