Algemeen overleg : Kapitaallasten cure en DOT

De vergadering is geweest

7 april 2010
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Klink
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • C.A. Vietsch (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • M.C.A. Smilde (CDA)
 • E. van der Veen (PvdA)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • H. Zijlstra (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  De onderdelen: 1. Invoering van DOT ter vervanging van de huidige DBC-systematiek en 7. Invoering van een nieuwe overgangsregeling voor de bekostiging van de kapitaallasten van ziekenhuizen (in relatie tot het vervallen van gegarandeerde budgetvergoedingen hiervoor.) uit de brief: Technische en financiele consequenties controversieel verklaren 'Waardering voor betere zorg IV'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kapitaallastenproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data