Inbreng feitelijke vragen : Rapport van de Algemene Rekenkamer Subsidieregelingen MEP en SDE (32340)

De vergadering is geweest

7 april 2010
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Feitelijke vragen aan regering en/of Algemene Rekenkamer over rapport Subsidieregeling MEP. Terugblik 2010

    Te behandelen:

    Loading data