Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

7 april 2010
16:15 - 17:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  S.A. Blok (VVD)
 • F.J.F.M. de Nerée tot Babberich (CDA)
 • P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel (CDA)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • E. Irrgang (SP)
 • F. Bashir (SP)
 • F.H.H. Weekers (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de (extra) procedurevergadering van 24 maart, 30 maart en 1 april 2010 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Belastingverdrag met Oostenrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inbreukprocedure implementatie Antonveneta–richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Instelling van de monitoring commissie code banken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Samenvoegen zorgtoeslag en inkomstenbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken per 1 april 2010 m.b.t. de vorming van de ABN AMRO Group N.V.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Financiële stabiliteit in het eurogebied

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werk- en wetgevingsprogramma Europese Commissie

  In de eerste twee weken van april wordt Kamerbreed een prioriteitsstelling bepaald op basis van het jaarlijks verschijnende werk- en wetgevingsprogramma van de Europese Commissie (WWP). Dit is het document waarin de Europese Commissie haar voornemens voor het komende jaar uiteenzet, inclusief een lijst met voorstellen voor nieuwe EU-wetgeving op alle vakgebieden.
   

  De planning is als volgt:
   

  • 31 maart: WWP verschijnt in Brussel
  • 1-2 april: de EU-staf sorteert uit dit WWP de Europese voorstellen die betrekking hebben op uw commissie, en zet deze in een EU-stafnotitie vergezeld van een advies voor behandeling (d.w.z. een advies welke Europese voorstellen de Kamer: 1. in algemene zin prioritair acht; 2. wil onderwerpen aan een subsidiariteitstoets; en 3. aanmerkt voor een behandelvoorbehoud)
  • 6 t/m 15 april: de vakcommissies bespreken in hun respectievelijke procedurevergadering de betreffende EU-stafnotitie en sturen deze, met hun eventuele opmerkingen, door naar de vaste commissie voor Europese Zaken
  • 15 april: tijdens de procedurevergadering van de commissie voor Europese Zaken wordt op basis van de input van alle vakcommissies één overkoepelende lijst samengesteld, die wordt geagendeerd voor het notaoverleg van 19 april
  • 19 april: notaoverleg van de commissie voor Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken over het WWP, de regeringsappreciatie daarvan en de genoemde lijst met de prioriteiten van de Kamer.

   

 11. 11

  Fiche: Verordening voor financiële perspectieven, nieuwe IIA en aanpassing Financieel Reglement aan het verdrag van Lissabon

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport Algemene Rekenkamer - Overzicht stimuleringsmaatregelen kabinet in het kader van kredietcrisis

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Behandeling Verantwoordingsstukken 2009 en Voorjaarsnota 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gesprek met de Nederlandse bewindvoerder bij het IMF

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Algemeen overleg IMF/Wereldbank; aanwezigheid bewindslieden, beschikbaarheid geannoteerde agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rappel antwoorden anonimisering in belastingzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rappel toegezegde brief over uitwerking varianten beheersorganisatie staatsparticipaties in financiële instellingen

  Te behandelen:

  Loading data