Inbreng feitelijke vragen : Rapport van de Algemene Rekenkamer Zorgleerlingen primair en voortgezet onderwijs (32338)

De vergadering is geweest

7 april 2010
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Feitelijke vragen aan regering en/of Algemene Rekenkamer over Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Terugblikrapport 2010

    Te behandelen:

    Loading data