Algemeen overleg : Pensioenonderwerpen

De vergadering is geweest

7 april 2010
14:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4e HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.P.H. Donner
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  C.W.A. Jonker (CDA)
 • P. Linhard (PvdA)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.A. Blok (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Herverzekerde pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport AFM Kostentransparantie bij premieovereenkomsten en de motie Omtzigt c.s. (32 123 XV, nr. 22)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wet Medische Keuringen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie betreffende initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya/Blok over de positie van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brief n.a.v. de motie van het lid Omtzigt om alle Europese en internationale bedreigingen in kaart te brengen en aan te geven hoe het Nederlandse pensioenstelsel hiertegen kan worden beschermd (motie 31 990, nr. 11) *

  Te behandelen:

  Loading data