Commissievergaderingen

Donderdag 31 mei 2012

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
KlompƩzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Orgaandonatie

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 en bij het jaarverslag over het Diergezondheidsfonds 2011

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Reclassering (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

ontvangst heer Pahlavi inzake de huidige politieke situatie van Iran

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 10:30 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (o.a. voortzetting controversieelverklaring)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Persbeleid (uitgesteld tot 13 juni a.s.)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Transportraad d.d. 7/8 juni 2012

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:15 - 14:00 uur

Meerjarig Financieel Kader en informele Raad Algemene Zaken (gecombineerd AO)

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie Jeugdzorg

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Stelselherziening Jeugdzorg (tot nader order uitgesteld i.v.m. familieomstandigheden staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Procedures (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

A15

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

algemene commissie Jeugdzorg

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Verzamel algemeen overleg Jeugdzorg (verplaatst naar 13 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

PBL-rapport Vergroening van het GLB

Technische briefing
Klompezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Financieel jaarverslag van het Rijk 2011 (33240)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid 2011 (33269)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Inzet Rio+20 conferentie en klimaatbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Doortrekking A15

Algemeen overleg
Troelstrazaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer Staat van de Rijksverantwoording 2011 (33240-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

informele Raad Algemene Zaken d.d. 10 en 11 juni 2012 (AO is gewijzigd in het AO MFK informele RAZ d.d. 31 mei van 11.15 tot 14.00 uur).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Planbureau voor de Leefomgeving verzorgt een presentatie over het rapport Duurzame gewasbescherming

Technische briefing
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 23:59 uur

Kroatiƫ

Werkbezoek
Kroatie (verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Extra procedurevergadering i.v.m. controversieel verklaren

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal