Algemeen overleg : Transportraad d.d. 7/8 juni 2012

De vergadering is geweest

31 mei 2012
11:00 - 13:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

5e HERZIENE CONVOCATIE

(agendapunt toegevoegd)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu
 • J.J. Atsma
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • S. de Rouwe (CDA)
 • I.S.H. de Caluw√© (VVD)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • F. Bashir (SP)
 • Voorzitter
  J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding geannoteerde agenda van de Transportraad op 7 juni 2012 en van een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Transportraad van 22 maart 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vragenlijst van de Europese Commissie, zoals aan alle lidstaten en betrokken organisaties gezonden, inzake de orientatie op verdergaande liberalisering van het openbaar vervoer.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Richtlijn verantwoordelijkheden vlaggenstaat bij handhaving richtlijn maritieme arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Wijziging Richtlijn Havenstaatcontrole

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Verordening vereenvoudiging registratie van motorvoertuigen uit een andere EU-lidstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de vragenlijst van de Europese Commissie, zoals aan alle lidstaten en betrokken organisaties gezonden, inzake de orientatie op verdergaande liberalisering van het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Laatste ontwikkelingen EU-dossiers in aanloop naar Transportraad 7 juni 2012

  Te behandelen:

  Loading data