Procedurevergadering : Extra procedurevergadering i.v.m. controversieel verklaren

De vergadering is geweest

31 mei 2012
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  N. Albayrak (PvdA)
 • H. van Bommel (SP)
 • H.J. Ormel (CDA)
 • K.G. Ferrier (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • M. Peters (GroenLinks)
 • W.R.F. Kortenoeven (PVV)
 • A. Bosman (VVD)
 • A. El Fassed (GroenLinks)
 • W. Hachchi (D66)
 • J.H.A. Driessen (PVV)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • J. de Lange (PvdA)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • K. Arib (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Informatie over de situatie in Syrië en de inspanningen van de internationale gemeenschap, waaronder de Nederlandse inzet.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rijksvisumwet (32415)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefnota van het lid Omtzigt De zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel klooster en de Aramees Sprekende Christenen in Turkije – De “Süryoye”

  Nota overleg met de initiatiefnemer en met de minister mogelijk op woensdag 20 juni van 18.30 tot 21.00 uur.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Grondstoffen notitie

  De volgende brieven staan geagendeerd voor het aangehouden AO Grondstoffennotitie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aanvulling artikel 100-brief piraterijbestrijding

  Onderstaande brieven zijn geagendeerd voor het aangehouden AO Aanvulling artikel 100-brief piraterijbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Local Government Capacity Programma van VNG international

  Brief is geagendeerd voor AO over Local Government Capacity Programma van VNG international op 27 juni 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken onderzoek naar vliegramp Tripoli

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nadere visie op het internationaal cultuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Regeringsreactie op de immuniteit van leden van buitenlandse officiële missies die een bezoek brengen aan Nederland (CAVV Advies No. 20)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel beantwoording feitelijke vragen inzake beleidsevaluatie van de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de Nuclear Security Summit, 26-27 maart 2012 in Seoel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toelichting op het OS-bedrijfsleveninstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling betreffende de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Mededeling hernieuwd partnerschap EU en Stille Oceaangebied

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage uitspraken 2011 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek Van Bommel over het beleid van de NAVO voor NAVO-schepen die vluchtelingen aantreffen op de Middellandse Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleid voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten, inclusief hiv/Aids

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op motie van de leden Ferrier en De Lange (32605 nr. 83) over het continueren van Nederlandse successen in Guatemala

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Conflict Soedan en Zuid-Soedan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie AIV-advies over het Iraanse nucleaire programma

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Speerpunt veiligheid en rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake afspraken van de Nederlandse regering met de Israëlische regering over versterking van de betrekkingen tussen beide landen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  AO d.d. 21 juni ter voorbereiding van RBZ van 25 juni vindt normaal doorgang.

 24. 24

  AO d.d. 4 september 2012 over agenda AVVN.

  Besluit: AO wordt i.v.m. verkiezingsreces verplaatst naar de laatste week voor het zomerreces. De bewindspersonen van Buitenlandse Zaken wordt verzocht de Kamer voorafgaand aan het AO een geannoteerde agenda toe te zenden.