Algemeen overleg : Inzet Rio+20 conferentie en klimaatbeleid

De vergadering is geweest

31 mei 2012
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

*2e HERZIENE CONVOCATIE*
i.v.m. schrappen controversieel verklaarde agendapunten (inzake biobrandstoffen) en toevoegen agendapunt*

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.P.M. Knapen
  staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
 • J.J. Atsma
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • Voorzitter
  N. Albayrak (PvdA)
 • S.W. Dikkers (PvdA)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • R. de Mos (PVV)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • W. Hachchi (D66)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • M.C.I. van der Werf (CDA)
 • E. Ouwehand (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Inzet voor de VN Conferentie Rio+20 over Duurzame Ontwikkeling (Rio+20), 20-22 juni 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  * Reactie op de recente publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een samenvatting van het rapport “Roads from Rio+20, pathways to achieve global sustainability goals by 2050” en beantwoording van openstaande vragen over de kabinetsinzet voor de VN Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling (Rio+20 20 t/m 22 juni 2012, Rio de Janeiro)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie Neppérus over het uitvoeren van de aanbevelingen van het InterAcademy Council (IAC) (31793, nr. 54) en over de klimaat bijeenkomst van de Groene Rekenkamer over de brochure van de KNAW

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kosteneffectiviteit klimaatbeleid op weg naar 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken omtrent het emissiehandelssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Windturbineprojecten rond de N33

   Vragen over deze brief van minister I&M worden beantwoord door staatssecretaris I&M.

   

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek Dikkers en Leegte over verstoring van militaire radar en de gevolgen voor de luchtvaart in relatie tot het windturbineproject

   Vragen over deze brief van minister I&M worden beantwoord door staatssecretaris I&M.

  Te behandelen:

  Loading data