Algemeen overleg : Stelselherziening Jeugdzorg (tot nader order uitgesteld i.v.m. familieomstandigheden staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

De vergadering is verplaatst

31 mei 2012
13:30 - 17:30 uur
Commissie: algemene commissie Jeugdzorg

Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten