Commissievergaderingen

Donderdag 29 september 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit to Madrid

Werkbezoek
Madrid

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Vergadering

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

GEANNULEERD Spelregels voor het budget- en informatierecht van de Kamer op de deelkaders zorg en sociale zekerheid

Technische briefing
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Delegatiebijeenkomst COP 27

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Vice-minister Handel en Industrie en vice-minister Buitenlandse Zaken Ghana (Geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompézaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Bas Kortmann

Verhoor
Enquêtezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Uitvoeringsorganisaties van het ministerie van BZK (geannuleerd i.v.m. onvoldoende aanmeldingen)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek korpsleiding politie

Gesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Geurproblematiek - verplaatst naar 10 november 2022

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Gesprek met Andy Bender - voorzitter Netherlands-America Foundation (NAF)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 11:45 uur

Assistant Secretary General en Directeur van UNDP Africa, mw. Ahunna Eziakonwa

Gesprek
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

IMF (samengevoegd met het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad d.d. 29 september 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Begrotingsstaten 2023 van het ministerie van BiZa, van EZK en van J&V die zien op digitalisering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

UNHCR’s Deputy High Commissioner, mw. Kelly Clements

Gesprek
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Minhas (VVD) voor toezending PvE HRN-concessie uiterlijk 3 oktober 2022 en inbreng feitelijke vragen over het PvE HRN-concessie op 6 oktober 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgang Wet collectieve warmtevoorziening

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Zomerbrief Maatwerk

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 16:30 uur

Eurogroep/Ecofinraad/IMF

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Besloten Bijeenkomst Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies) (Is verplaatst naar 4 oktober a.s.).

Vergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 23:59 uur

Werkbezoek defensie commissie Bundestag

Werkbezoek
Duitsland

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Wonen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Verkiezing van een voorzitter

Constituerende vergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 19:30 uur

Kabinetsreactie op het WRR–rapport "Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak"

Commissiedebat
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid (verplaatst naar 15 februari 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Hoofdlijnen Modernisering strafbaarstelling mensenhandel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Peter Spijkerman

Verhoor
Enquêtezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid (36158)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (36163)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek van Voorbereidingsgroep met Rijkswaterstaat en ProRail inzake instandhouding infrastructuur inclusief circulaire toepassingen

Vergadering
Jongelingkamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van het lid Kat (D66) om het CD Armoede- en schuldenbeleid te verplaatsen naar een moment na 17 oktober 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Videogesprek met Eurocommissaris Kadri Simson voor Energie over de Externe energiestrategie van de Europese Unie(geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen)

Technische briefing
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Transportraad op 6 oktober 2022 - Raad geen doorgang

Commissiedebat
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Voorbereidingsgroep 'inzicht in prestaties strafrechtketen'

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Tjeerd de Groot (D66) mede namens VVD, CDA en ChristenUnie om het CD Natuur uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van de leden Leijten (SP) en Dekker-Abdulaziz (D66) om een schriftelijk overleg te voeren over de Voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen (Kamerstuk 27859, nr, 160) en de voorhangtermijn stuiten

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

HCSS advies Impact Russische aanvalsoorlog op urgente kwetsbaarheden van Nederland

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek spoedprocedure hoorzitting Eneco, Greenchoice en Essent

E-mailprocedure

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Gesprek inspecteur-generaal IBTD

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal