Inbreng feitelijke vragen : Begrotingsstaten 2023 van het ministerie van BiZa, van EZK en van J&V die zien op digitalisering

De vergadering is geweest

29 september 2022
12:00 uur
Commissie: Digitale Zaken
In de VIA-applicatie treft u vier inbrengen voor de afzonderlijke begrotingen, alsmede voor overkoepelende vragen, die betrekking hebben op meerdere begrotingen. Per begroting kunnen de vragen gesteld worden, de leden wordt verzocht per vraag aan te geven op welke bladzijde van het Kamerstuk de vraag betrekking heeft. Achteraf zullen de vragen uit de drie afzonderlijke lijsten worden samengevoegd tot één inbreng.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 - 36200-VII

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 - 36200-XIII

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 - 36200-VI

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overige / overkoepelende vragen die betrekking hebben op meerdere begrotingen