Commissiedebat : Wonen

De vergadering moet nog plaatsvinden

29 september 2022
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
3e HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten toegevoegd*

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Agendapunten

 1. 1

  Nationale prestatieafspraken woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanpak woondiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang programma Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) over de aandachtspunten coalitieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Openbaarmaking van de stukken die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) zijn opgesteld ten behoeve van de kabinetsformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Versnelling Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicatie WoonOnderzoekNederland 2021 (WoON2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Bestuurlijke afspraken provincies woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport 'Effecten nieuw model WWS onzelfstandig'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden en analyse prijsstijgingen bouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de brieven aan de colleges van Gedeputeerde Staten, de colleges van Burgemeester en Wethouders en bestuursleden van woningcorporaties inzake de versnelling van de huisvestingsopgave van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Actualiteit in huurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Programma ´Betaalbaar wonen´

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven