Agendapunten

 1. 1

  Rapport ‘Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nulmeting gebouwen en afhandeling van schade door zoutwinning

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Appreciatie van de rapportage voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning (’21-’22)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Versnellingsplan gaswinning Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Tijdelijke wet Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verlenging waardevermeerderingsregeling woningen gaswinning Groningen tot 1 december

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stikstofinstallatie Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Werkprogramma Adviescollege Veiligheid Groningen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gaswinning uit het Groningenveld in gasjaar 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Diverse onderwerpen aardbevingen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verschillen in de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Juridische consequenties/aansprakelijkheid verkoop van NAM door Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data