Commissievergaderingen

Donderdag 25 april 2024

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit ESCTER & PCTR

Werkbezoek
New York en Philadelphia (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens in de Embryowet

Technische briefing
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Zbo-evaluatie Commissariaat voor de Media

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad van Europa ( wordt omgezet in een SO)

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (Omgezet in schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Ruimtelijke Ordening (verplaatst naar 22 mei 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit (is verplaatst naar 18 april 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

SER-briefadvies Verduurzaming maakindustrie

Gesprek
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitvoering van verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (Uitvoeringswet digitaledienstenverordening)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Programma-aanpak Small Modular Reactors

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd”

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Pauzering vierde ronde Nationaal Groeifonds

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Mentale gezondheid van jongeren en studenten

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Digitale infrastructuur en economie

Commissiedebat
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Mentale gezondheid van jongeren en studenten (verplaatst naar 12.30 uur)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 21:00 uur

Mestbeleid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad van Europa

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Strafrechtelijke onderwerpen (verplaatst naar 22 mei 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Financiële markten (verplaatst naar 30 mei 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (geannuleerd)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30 april 2024 (wordt omgezet naar een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd