Inbreng schriftelijk overleg : Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028

De vergadering is geweest

25 april 2024
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op het zevende evaluatierapport over Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het vierde advies over Nederland inzake het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Werkprogramma DINGtiid 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data