Inbreng schriftelijk overleg : Raad van Europa

De vergadering is geweest

25 april 2024
14:00 uur
Herziene convoccatie i.v.m. toevoeging agendapunt*

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda bijeenkomst d.d. 16 en 17 mei 2024 van de Raad van Ministers van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de appreciatie van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik (Kamerstuk 20043-135)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief om een registratiepunt in te stellen voor klachten over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van het lid Brekelmans over geen onomkeerbare stappen zetten in de keuze voor een instrument omtrent het recht op een schone leefomgeving (Kamerstuk 32735-373)

  Te behandelen:

  Loading data