Commissievergaderingen

Woensdag 24 april 2019

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Woningcorporaties (conform de besluitvorming in de pv BiZa van 4 april 2019 is dit AO verplaatst naar 4 juni 2019 (van 17.00 uur tot 19.00 uur).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Studeren met een functiebeperking in mbo en ho

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Woonfraude (AO is verplaats, nieuwe datum volgt z.s.m.)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Evaluatie Commissariaat voor de Media 2012-2017

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep verantwoordingsactiviteit: V-100 (Schoutenkamer)

Vergadering
(besloten)
Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep Europees Defensiefonds

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 13:30 uur

Discrepantie tussen de ramingen en de werkelijke stijging van de energierekening

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Gesprek met ORS-voorzitter dhr. Alders over het besluitvormingsproces inzake Schiphol

Gesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Inhoudelijke reactie op petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (AO is verplaatst naar 26 juni 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen” van de Leden Bromet (GL) en De Groot (D66)

Technische briefing
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Handelsbevordering VERPLAATST NAAR 29 MEI 15.00-17.30

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte - 35174

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

contactgroep Verenigd Koninkrijk

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Vergadering contactgroep Verenigd Koninkrijk

Procedurevergadering
Klompezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn - 35096

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Huiselijk geweld/Kindermishandeling

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Delegatievergadering werkbezoek Italië (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Troelstrazaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Macedonië over EU en NAVO

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Voorbereidingsgroep Schulden

Vergadering
Zandtkamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:30 - 21:30 uur

Gewasbeschermingsmiddelen vindt GEEN DOORGANG, wordt zo spoedig mogelijk ingepland

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Vernieuwde rulingpraktijk (Verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Gewasbeschermingsmiddelen - algemeen overleg vangt een half uur eerder aan en duur van het overleg is met 1 uur verlengd AO GEEN DOORGANG

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

GGZ (LET OP: indien VAO Medische preventie uitloopt tot na 19 uur begint het ao direct aansluitend hieraan)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal