Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 24 april 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 24 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Aanbod Rli voor presentatie over advies 'GLB 2021-2027'
3
Aanbieding rapport 'Dagelijkse kost. Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem aan' van PBL
16
Reactie op het verzoek van het lid De Groot over het bericht dat bij de buren van de lelieteler nevel van pesticiden neerdaalt, reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het langverwachte en uitgelekte onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif en over de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie dat EFSA de studies omtrent glyfosaat openbaar moet maken en beantwoording van de commissievragen over de berichtgeving over pesticiden bij lelieteelt in Westerveld

Te behandelen:

18
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

 Debatten
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019)
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Debat over ICT-problemen bij de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019)
 • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019)
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
   
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (aangevraagd door het lid Ouwehand op 28 maart 2018)
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018)
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Dertigledendebat over ontbossing in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019)

Te behandelen:

20
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Gewasbescherming tot invulling van het prioritair kennisthema Gewasbescherming in 2019
30
Stafnotitie - Stafsignalering NVWA 2020 ten behoeve van het algemeen overleg NVWA
31
Stafnotitie - EU-stafnotitie ten behoeve van het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen