Algemeen overleg : Gewasbeschermingsmiddelen - algemeen overleg vangt een half uur eerder aan en duur van het overleg is met 1 uur verlengd AO GEEN DOORGANG

De vergadering is verplaatst

24 april 2019
18:00 - 21:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlage