Algemeen overleg

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Algemeen overleg: "Nationale Omgevingsvisie (NOVI)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 24 april 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 april 2019, over Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten