Debat geweest
24 april 2019 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 24 april 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 24 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 10 april 2019 en de besluitenlijst van de extra procedurevergadering van 11 april 2019 worden vastgesteld.
4
Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Te behandelen:

8
9
Toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier

Te behandelen:

21
Voorstel inzake focusonderwerp verantwoording 2019
23
Technische briefing Monitor Brede Welvaart
24
Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

26
Jaarrapportage grote projecten over 2018
27
Vooruitblik op de controle inzake toezicht op staatssteun aan banken
30
Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens commissie voor Financiën van Duitse Bondsdag, om gesprek met vaste commissie voor Financiën d.d. 29 mei 2019
31
Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

Details

Besluit: Ter informatie (gebaseerd op de lange termijnagenda van 19 april 2019).

Plenaire activiteiten
a) Wetgeving:
24 april 10.45 uur: Initiatiefwet van de leden Snels c.s. tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank) (34906) (voortzetting)

b) Wetgevings/Notaoverleggen:
3 juni 2019, 13.00-15.00 uur - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (35003);
3 juni 2019, 15.30-17.30 uur - Wijzigingswet financiële markten 2019 (35117);
28 oktober 2019, 11.00-19.00 uur - Belastingplan 2020;
4 november 2019, 11.00-23.00 uur - Belastingplan 2020.

c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
23. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
27. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister en staatssecretaris Financiën)
32. Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (staatssecretaris Financiën)
43. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
49. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
57. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (minister Financiën)
59. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien, minister EZK, minister SZW)
80. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
94. Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (minister Financiën)

d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
2. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (minister BZK, staatssecretaris Financiën)
60. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
79. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
87. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
88. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

e) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
-geen.

Reeds geplande algemeen overleggen (AO) van de commissie Financiën
wo 24-04-2019 18.00 - 21.00 AO Vernieuwde rulingpraktijk
di 14-05-2019 16.30-19.30 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 05-06-2019 10.00-13.00 AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
do 06-06-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 12-06-2019 14.00-17.30 AO Financiële markten
wo 19-06-2019 10.00-14.00 AO Belastingdienst (=voorstel)
wo 03-07-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

Nog niet geplande AO's waartoe de commissie reeds heeft besloten:
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO ECB-beleid (plannen na werkbezoek aan de toezichthoudende instellingen in Frankfurt)
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Toekomst van de Volksbank
AO Witwassen en terrorismefinanciering
 
Overige commissieactiviteiten:
do 25-04-2019 15.30-17.00 Besloten gesprek bij de Raad van State over rapportage onafhankelijk begrotingstoezicht
08-05 t/m 10-05-19 Werkbezoek Italië
wo 15-05-2019 16.30-18.00 Besloten technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek over 2018
do 16-05-2019 15.00-17.00 Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart
ma 20-05-2019 Verantwoordingsactiviteit: V-100
wo 29-05-2019 14.00-16.30 Rondetafelgesprek Belastingafdracht multinationals
wo 12-06-2019 10.00-12.00 - Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
do 13-06-2019 10.00-13.00 Rondetafelgesprek Geld en schuld
06-07 t/m 13-07-2019 Werkbezoek Japan
ma 02-09-2019 ca. 10.00 - Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM)
ma 02-09-2019 14.00-17.00 - Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

NB: voor het gesprek met Eurocommissaris Moscovici, waartoe de commissie eerder heeft besloten, wordt nog naar een passende datum gezocht.
32
Verzoek Accidental Americans om gesprek met vaste commissie voor Financiën over problemen a.g.v. FATCA