Algemeen overleg

GGZ (LET OP: indien VAO Medische preventie uitloopt tot na 19 uur begint het ao direct aansluitend hieraan)

Algemeen overleg: "GGZ (LET OP: indien VAO Medische preventie uitloopt tot na 19 uur begint het ao direct aansluitend hieraan)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg - GGZ - 24 april 2019 - 19.00-22.00 uur - agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 april 2019, over GGZ

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over inzicht in de wijze waarop de wachtlijsten worden teruggedrongen, de motie van de leden De Lange en Van den Berg over physician assistants opnemen in het kwaliteitsstatuut ggz en de motie van het lid De Lange c.s. over een persoonsgerichte aanpak voor de 13.000 mensen die herhaaldelijk in de politiemeldingen voorkomen

Te behandelen:

12
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het rapport naar de veiligheid, zorg en hulp rond mensen met een ernstige psychische aandoening van de Onderzoeksraad en het bericht ‘Omstreden kliniek Den Dolder stuurt opnieuw ten onrechte patiënten met verlof’

Te behandelen:

Gerelateerde zaken