Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

24 april 2019
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • T. van Gent (VVD)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • B. Becker (VVD)
 • M. Groothuizen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brief van het lid Sjoerdsma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg en Van der Staaij inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorhang ontwerpbesluit houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nadere toelichting vernieuwde systematiek voor tolk-/vertaaldiensten in het JenV-domein

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezeggingen Algemeen Overleg Finec d.d. 4 oktober 2018 over gesprek met banken en OM

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming tot deelname aan het rondetafelgesprek aanpak van radicalisering op donderdag 11 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman “Een onderzoek naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma over het bericht dat NCTV-baas Dick Schoof zich actief bemoeide met het onderzoek naar MH17

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Hoe de kritiek op onterechte straffen werd weggepoetst'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering moties inzake hoge en bijzondere transacties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op brief van Coalitie voor Veiligheid over gevolgen Brexit voor veiligheid in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vijfde voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering en update van de Contourennota

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie inzake toezending evaluatie jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Knoops Advocaten te Amsterdam inzake Julio Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van lid Klaver over de vernieuwing en beveiliging van het C2000 spraaknetwerk en de uitrol van 5G, voordat onomkeerbare besluiten worden genomen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samen werken aan goed politieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport 'Evaluatie van (het gebruik van) de Risicokaart'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van het algemeen overleg Terrorisme op 21 maart 2019 over de situatie van de weeskinderen uit Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tweede monitorrapportage van de heer Hoekstra

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tegengaan statelijke dreigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapportage integrale aanpak terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken moties en toezeggingen inzake terrorismebestrijding en preventie van radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Evaluatie Transgenderwet

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding jaarverslag 2018 rechtspraak en quick scan naar motieven voor meervoudige afhandeling van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Landgebonden asielbeleid Nigeria

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken Programma Flexibilisering Asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Actuele stand van zaken situatie in Libische detentiekampen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschaffing discretionaire bevoegdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overzicht van diverse toezeggingen over overlastgevende asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verwachtingen doorlooptijden asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Deelname commissie Justitie en Veiligheid aan de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek reactie op bericht 'Kliniek Michael P. opnieuw de fout in: patiënten ten onrechte met verlof'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek reactie op voortgang jeugdstrafecht

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Klemmend beroep van de commissievoorzitter op de leden voor hun aanwezigheid bij activiteiten waarvoor externen zijn uitgenodigd

  Te behandelen:

  Loading data