Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op bericht 'Kliniek Michael P. opnieuw de fout in: patiënten ten onrechte met verlof'
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 24 april 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 24 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

5
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
9
Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman “Een onderzoek naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand”

Te behandelen:

20
34
Stafnotitie - Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot 18 april 2019
36
Stafnotitie - Lijst met nog te plannen algemeen overleggen
40
Stafnotitie - Update Werkgroep Modernisering Wetboek van Strafvordering