Commissievergaderingen

Donderdag 18 juni 2020

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transition and development (ESCTD) & Sub-committee on Technology Trends and Security (STCTTS) (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Turkey (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:30 - 16:15 uur

Luchtvaart en corona

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Oude zaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Update coronavirus (verplaatst naar 25 juni 2020)

Technische briefing
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

GGZ (verplaatst naar 8 juni 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Onderwijs en corona III Mbo

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Briefing door ambtenaren van Europese Commissie over EU-Afrika strategie (videoconferentie)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

Gesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Spoorveiligheid/ERTMS

Inbreng schriftelijk overleg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek vh lid Westerveld om planning AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek plenair aanmelden van de Tijdelijk wet opschorting dwangsommen IND

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Bouwen

Algemeen overleg
Oude zaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Brexit/ nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk (wordt geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 13:30 - 18:30 uur

Personeel

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb (35477)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (TK 35455)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (TK 35480)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) (TK 35478)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Spoorveiligheid/ERTMS (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Besloten technische briefing in het kader van de onderhandelingen met Shell en ExxonMobil

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)